Loading...
BẰNG KHEN TIÊU BIỂU

Chia sẻ

BẰNG KHEN TIÊU BIỂU

Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, Công ty CP Thăng Long luôn là một trong những đơn vị kinh doanh tiêu biểu trong tỉnh Khánh Hoà. Công ty đã vinh dự đón nhận trên 50 bằng khen các cấp từ Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà đến Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam.