Loading...

Vĩnh Tường-gyproc

Vữa tô nội thất gốc thạch cao, trần tường thạch cao.