Loading...
HỆ THỐNG KHO, TRẠM TRUNG CHUYỂN

Chia sẻ

HỆ THỐNG KHO, TRẠM TRUNG CHUYỂN

Công ty CP Thăng Long đã thiết lập và mở rộng mạng lưới kho, trạm trung chuyển với tổng diện tích kho bãi tập kết hàng hơn 20.000 m2

Mạng lưới kho, trạm trung chuyển của Công ty CP Thăng Long: 

1. TRẠM TRUNG CHUYỂN NHA TRANG - Diện tích: 2.000 m2
 

2. KHO THĂNG LONG DIÊN KHÁNH - Diện tích: 14.000 m2


3. TRẠM TRUNG CHUYỂN CAM LÂM - Diện tích: 2.000 m2


4. KHO CAM RANH - Diện tích: 4.300 m2
 

5. KHO VẠN NINH - Diện tích: 1.000 m2