Loading...
NĂNG LỰC CUNG ỨNG

Chia sẻ

NĂNG LỰC CUNG ỨNG

Xi măng Tân Thắng được cung cấp cho thị trường miền Nam Trung Bộ bằng đường biển.

PHÍA BẮC KHÁNH HÒA 

 • XI MĂNG NGHI SƠN:
  - Trạm phân phối Miền Trung: xã Ninh Thủy - Huyện Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa. 
  - Công suất: 1.000.000 tấn/ năm. 
 • XI MĂNG LONG SƠN & TAM SƠN: 
  - Trạm phân phối Miền Trung: Xã Ninh Thủy - Huyện Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa. 
  - Công suất: 1.000.000 tấn / năm.

PHÍA NAM KHÁNH HÒA

 • XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI. 
  Trạm phân phối Miền Trung: Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa. 
  - Công suất: 400.000 tấn/ năm. 

CẢNG BIỂN

 • XI MĂNG TÂN THẮNG
  Xi măng Tân Thắng được cung cấp cho thị trường miền Nam Trung Bộ bằng đường biển. 
  - Cảng Vũng Rô - Phú Yên. 
  - Cảng Cam Ranh - Khánh Hòa.