Loading...
CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢO

Chia sẻ

CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢO

Là công trình trọng điểm quốc gia có chiều dài khoảng 78.5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận với tổng vốn lên đến 8.925 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành xây dựng vào Quý 3-2024.
  • Vị trí: Tỉnh Khánh Hòa
  • Loại hình công trình: Cao tốc
  • Nhà thầu chính: Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả
  • Sản phẩm từ NPP Thăng Long: Xi măng Long Sơn PC40, Long Sơn PCB40, Xi măng Nghi Sơn PC40 và Nghi Sơn PCB40 
  • Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài khoảng 78.5km với tổng mức đầu tư dự án lên đến 8.925 tỷ đồng
  • Dự kiến đưa vào vận hành từ Quý 3-2014