Loading...
ĐIỆN GIÓ NINH THUẬN

Chia sẻ

ĐIỆN GIÓ NINH THUẬN

Năm 2021, Công ty CP Thăng Long hân hạnh nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty nhà thầu thi công công trình Điện gió tại Ninh Thuận và Bình Thuận.
  • Vị trí: Ninh Thuận và Bình Thuận
  • Loại hình công trình: Điện gió
  • Sản phẩm từ NPP Thăng Long: Xi măng Long Sơn xá PCB40, Xi măng Nghi Sơn xá PCB40 
  • Dự án với số lượng 70 trụ, sử dụng hơn 30.000 tấn xi măng công nghiệp Nghi Sơn và Long Sơn trong 4 tháng từ 01/03/2021-30/06/2021